Kontakty A-DREVoSTAV Spišská Nová VesTel.: 0911 646489


Sídlo spoločnosti a poštová adresa:
A - DREVoSTAV, s.r.o.
Námestie Iglovia 2877/1
052 01 Spišská Nová Ves


IČO: 43869343
IČ DPH: SK2022526165
Registrácia: OR OS Košice I, odd. Sro, č. vl. 20888/V


Vzorové drevenice AMULET a Amuletik:
Hnilčík č. 261 a Hnilčík č. 268
053 32 Hnilčík

hore